salietiketti 

Pidetään kiinni hyvistä tavoista niin treenaaminen on meille kaikille mukavampaa ja turvallisempaa!

 1. Huolehdi hyvästä hygieniasta ja käsien pesusta
 2. Älä tule salille jos tunnet itsesi vähänkin flunssaiseksi
 3. Käytä hikipyyhettä hygieniasyistä ja suojaamaan laitetta
 4. Pyyhi laitteet käytön jälkeen pesuaineella ja paperilla
 5. Vie kaikki käyttämäsi painot ja välineet takaisin paikoilleen
 6. Laske painot hallitusti alas, vältetään kolinoita ja laitteiden rikkoutumista
 7. Käytä treenaamiseen soveltuvaa puhdasta vaatetusta, ilman paitaa treenaaminen kielletty, poseerata voi sitten pukuhuoneessa tai kotona
 8. Treenaaminen ulkokengissä tai paljain jaloin kielletty hygieniasyistä, käytä sisäliikuntaan sopivia jalkineita tai sukkia
 9. Nyrkkeilysäkkien potkiminen kengät jalassa kielletty, sukat jalassa sallittu
 10. Käytä vain korkillisia juomapulloja, ei mukeja
 11. Jos käytät magnesiumia, käytä sitä siististi (nestemäinen magnesium sotkee vähemmän)
 12. Huomioi kanssatreenaajat sekä hyvät ja kohteliaat käytöstavat. Nouse laitteesta pois taukosi ajaksi
 13. Kuntopallon / -säkin heittäminen vain harmaalle seinälle
 14. Pidetään paikat siistinä
 15. Pukukaapit ovat vain treeninaikaiseen säilytykseen. Yön yli varatut kaapit tyhjennetään
 16. Ei voimakkaita hajusteita salilla tai pukuhuoneissa
 17. Vältä turhan melun aiheuttamista
 18. Lasten oleskelu muualla kuin lastenhuoneessa tai punaisilla tuoleilla on kielletty turvallisuussyistä
 19. Ulko-ovesta kuljetaan vain yksi kerrallaan
 20. Jokainen leimaa oman korttinsa ovilukijaan asiakaspalvelun ollessa suljettu ja palvelutiskin näyttöpäätteeseen asiakaspalvelun ollessa avoinna
 21. Ulkopuolisten päästäminen salille asiakaspalvelun ollessa suljettu on rangaistava teko

Kiitos etiketin noudattamisesta!

 

Our gym etiquette to make training at Fit Pihlajisto enjoyable and safe!

 

 1. Take care of good hygiene, and wash your hands frequently
 2. Do not come to the gym if you feel even a little bit sick
 3. Use a personal towel for yourself, and to protect the equipment
 4. Clean the equipment after use with disinfectant and paper
 5. Return all the weights and equipment you have used to their place
 6. Drop your weights with control to avoid loud noises, and breaking of equipment
 7. Use proper and clean clothing, training without a shirt is forbidden, posing can be done in the locker room or at home
 8. To train with outdoor shoes or barefoot is forbidden due to hygiene reasons, use indoor shoes or socks
 9. Kicking the boxing sack with shoes is forbidden, allowed with socks
 10. Use capped water bottles, not mugs
 11. If you use magnesium, use it neatly (liquid magnesium is preferred)
 12. Notice others while training and have good manners. Vacate machines during breaks
 13. Only use the grey wall for throwing balls/bags
 14. Keep the gym clean
 15. The lockers are only to be used during workouts. Lockers will be emptied if locked overnight.
 16. No strong perfumes in the gym or in the locker rooms
 17. Avoid making excessive noise
 18. Children spending time anywhere else except in the children’s room or on the red chairs is forbidden due to safety reasons
 19. Only one person at a time through the doors
 20. Everyone checks in with their own card through the doors when customer service is closed, and to the check in machine when customer service is open
 21. Letting in people without permission when the customer service is closed is punishable

Thank you for following the etiquette!

 

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.