Koronatiedote

Päivitetty AVI:n määräysten mukaan 7.1.2022.

Hyvät asiakkaat, harmiksemme joudumme ilmoittamaan, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI:n) antaman uusimman määräyksen mukaan kuntokeskukset pysyvät suljettuina ajalle 11.1.2022-24.1.2022. Sulku koskee myös Fit Pihlajistoa, eikä salille pääse tänä aikana treenaamaan.

Tilanne on meille jälleen todella vakava ja pyydämmekin, että maksaisit liikuntamaksusi sulkuajasta huolimatta. Olemme yksityinen kuntokeskus eikä Fit Pihlajistolla ole takana isojen ketjujen varoja. Ainut millä tämä paikallinen pienyritys selviää tämän vaikean ajan yli on teidän asiakkaiden maksamat jäsenmaksut ja mukana olo. Sinulle sulkuajan liikuntamaksu on muutamia euroja, mutta salin tulevaisuuden kannalta ne maksut ovat meille todella tärkeitä. Kuntokeskuksen kulut juoksevat täysimääräisinä sulusta huolimatta, ja mikäli sulkukorvausta tullaan joskus saamaan, kattavat ne vain pienne osan sulun aikaisista menoista.

Varmasti monelle muullekin korona-aika on tuonut taloudellisia vaikeuksia kuin vain meille kuntokeskusyrittäjille ja salilla työskenteleville liikunta-alan ammattilaisille, joten on täysin oikeutettua ja ymmärrettävää jos nyt kuitenkin haluat tauottaa korttisi sulun ajaksi. Ilmoitathan siitä sähköpostilla osoitteeseen pihlajisto@ole.fit. Sulkuaika hyvitetään keskitetysti ajalle 1.4-28.4.2022 jolloin pääsee treenaamaan, mutta maksua ei tältä ajalta tule. Määräalennuskorteissa hyvitys tapahtuu lisäämällä sulkua vastaava treeniaika kortin loppuun.

Mutta miksi hyvitys vasta huhtikuussa eikä heti?
- Taukoa ei teknisesti pysty laittamaan jo muodostuneisiin laskuihin.
- Jotta tauot saadaan menemään oikein, tulee tauon alkaminen olla tiedossa vähintään kuusi viikkoa etukäteen.
- Jos pakkosulku jatkuu pidempään kuin kaksi viikkoa, pystytään taukoa laskutuksessa jatkamaan tarpeellisen ajan.
- Laskutus ei siis katkea heti vaan laskut tulevat normaalisti myös sulkuajalta.

Avaamme ovet jälleen heti, kun se on määräysten mukaan mahdollista. Kiitos kaikille ymmärryksestä ja mukana olosta, yhdessä tästä taas selvitään ja päästään jatkamaan loppuvuodesta alkaneita uudistuksia!

Lisätietoja:

Fit Pihlajisto
Salpausseläntie 11
Helsinki
pihlajisto@ole.fit

 

 

Tärkeä tiedote

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.